Usługi
 
Zaufali nam:


 


Uporządkowanie i wprowadzenie systematyki w fazie podejmowania decyzji pozwala na pracę w sposób skoordynowany z innymi działami firmy oraz pracownikami odpowiedzialnymi za montaż obiektowy. Usprawniona i systematyczna sprawozdawczość w postaci kartotek: dostawców, kontraktów, podwykonawców oraz baz cenowych, kosztorysów w toku realizacji projektu oraz harmonogramów rzeczowo - finansowych gwarantuje spójność zarządzania finansowego firmy.

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI 

Szybki kontakt
MTM Projekt Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 11,
44-189 Wilcza

biuro@mtmprojekt.eu
Szybki kontakt