Realizacje
Od 2012 roku bierzemy udział w realizacji prac na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Zajmujemy się branżową  obsługą projektu modernizacji instalacji paleniskowej kotłów typu OP-650 pod kątem redukcji NOx. W harmonogramie prac znajduje się montaż instalacji elektrycznej i AKPiA, montaż układów sterowania pneumatycznego palników pyłowych oraz pyłowo - olejowych opartych o siłowniki firmy Aplisens oraz montaż instalacji pomocniczych dla kotłów K5, K6, K7 i K8.
Nasi inżynierowie i technicy zajmują się dostawą i montażem obiektowym, koordynacją prac, nadzorem oraz realizacją. Prowadzimy asystę przy rozruchu i uruchomieniu całości instalacji.

Na terenie Elektrowni Dolna Odra wykonaliśmy ponadto prace w zakresie:
- okablowania instalacji rozpałkowej kotłów OP-650
- modernizacji układu sterowania wygarniaczy na instalacji podawania biomasy
- wykonania pomiarów elektrycznych na instalacji rozładunku, podawania i spalania biomasy.

Wykonaliśmy również projekt elektryczny, prefabrykację szaf oraz instalację obiektową związaną z montażem urządzeń łagodnego rozruchu dla układu kompresorów Atlas Copco.

Nasi pracownicy wykonali projekt elektryczny, montaż mechaniczny i elektryczny zapalarek palników mazutowych firmy Forney. 
Szybki kontakt
MTM Projekt Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 11,
44-189 Wilcza

biuro@mtmprojekt.eu
Szybki kontakt