Realizacje
Od 2013 roku bierzemy udział w realizacji zadania pn.: Instalacja obniżenia emisji NOx dla kotłów typu OP-230 w Zakładach Chemicznych POLICE S.A.
Wykonujemy prace branży elektrycznej w zakresie metod pierwotnych (kotłowych) jak i wtórnych metodą SNCR. Będąc głównym wykonawcą części elektrycznej zadbaliśmy o kompleksową obsługę projektu. Harmonogram prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację pól odpływowych w istniejącej stacji średniego napięcia, prefabrykację szaf zasilających i sterowniczych, montaże wraz z dostawą tras kablowych, kabli i nowych transformatorów. Bierzemy również udział w optymalizacji pracy instalacji.
W ramach inwestycji prowadzonej przez Zakłady Chemiczne POLICE S.A. dokonaliśmy przeniesienia nastawni operatorów kotłów K1 i K2 do nowego pomieszczenia. Nasza firma odpowiedzialna była za kompleksowe wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia, ale głównym zadaniem, jakiemu sprostaliśmy, było przeniesienie i ponowne uruchomienie dwóch stanowisk operatorskich Honeywell, stacji pomiarowej spalin oraz centrali sterowania gaszeniem.
 
Szybki kontakt
MTM Projekt Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 11,
44-189 Wilcza

biuro@mtmprojekt.eu
Szybki kontakt